7


września

Analiza wody metodą mikrobiologiczną (bakteriologiczną).


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza SHARP UA-HD60EL Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X5 Kup teraz
Klimatyzator przenośny NOXA NXP-35APO1-CA Kup teraz

Woda jest naturalnym środowiskiem dla mikroorganizmów. Jest domem dla bakterii, wirusów grzybów i bakteriofagów. W wodzie, oprócz nieszkodliwej mikroflory, często można znaleźć patogenne bakterie i wirusy. Bakteriologiczna analiza wody pomoże Ci określić, czy Twoja woda jest bezpieczna. W dzisiejszym artykule zajmiemy się mikrobiologicznym badaniem wody.

Mikroorganizmy chorobotwórcze najczęściej pojawiają się w środowiskach, w których woda ma bezpośredni kontakt z moczem ludzi lub zwierząt. Woda w każdej chwili może zawierać bakterie. Może się to zdarzyć zarówno w wodzie wodociągowej, jak i w wodzie własnej. Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo wody z kranu nie odpowiadają jej właściciele. Większość bakterii jest prawie niezauważalna dla ludzkich zmysłów. Nie zmieniają smaku, zapachu ani koloru wody, a stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia.

Istotne jest, aby szybko zidentyfikować problem . Powinieneś mieć profesjonalny test mikrobiologiczny wody. Jest to ważny test w celu określenia poziomu zanieczyszczenia . Ten test pozwoli Ci określić, czy woda jest bezpieczna do spożycia i czy wymaga natychmiastowej interwencji .

Chcesz zlecić profesjonaliście wykonanie analizy mikrobiologicznej wody w domu? Skontaktuj się z nami.

Niebezpieczne bakterie i wirusy

Wiele chorób może być spowodowanych przez wirusy i bakterie. Mogą one powodować problemy żołądkowe, które nie są poważne lub nawet śmiertelne. Dysenteria, zapalenie wątroby i dur brzuszny to tylko kilka z wielu. Dobrym pomysłem jest, aby Twoja woda była badana pod względem bakteriologicznym. Szczególnie ważna jest woda przeznaczona do picia. Nie jest konieczne badanie wody na każde możliwe zagrożenie. Więcej informacji można znaleźć w artykule: Bakterie występujące w wodzie studziennej

Które bakterie warto przetestować?

Sprawdź, czy w wodzie znajdują się jakiekolwiek organizmy wskaźnikowe. Jeśli ich nie ma, prawdopodobnie nie ma innych potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów. Jeśli są obecne, oznacza to, że mogą być obecne również bardziej niebezpieczne bakterie i wirusy. Dlatego woda powinna być poddana dezynfekcji. Inne mikroorganizmy mogą znajdować się w wodach powierzchniowych, gruntowych lub obu.

W wodzie mogą występować dwa rodzaje bakterii. To właśnie one wywołują największą panikę i kontrowersje. Są to bakterie E.coli, oraz bakterie Legionella. Można je również zidentyfikować poprzez mikrobiologiczną analizę wody.

Badanie wody na obecność bakterii E.coli

E.coli to bakteria najczęściej wymieniana w kontekście zanieczyszczenia wody użytkowej. Jej obecność uniemożliwia spełnianie przez wodę jej funkcji użytkowej. Bakterie E.coli mogą występować w środowisku, ale najczęściej są to bakterie kałowe. Bakteria E.coli jest oznaką skażenia mikrobiologicznego. Bakterie E.coli są często wykrywane podczas badania wody. Może to wskazywać, że w systemie wodnym może występować problem. Źródłem bakterii E.coli wykrywanych podczas analizy bakteriologicznej są:

  • Po modernizacji sieci wodociągowej może dojść do skażenia
  • Czyszczenie lub dezynfekcja odcinka sieci wodociągowej
  • Mogą wystąpić przepływy zwrotne

Bakterie E.coli znajdujące się w wodzie to często znak, że obecne są inne mikroorganizmy. Te mikroorganizmy mają większą odporność na zdrowie człowieka i są bardziej szkodliwe dla organizmu. Bakterie E.coli mogą powodować poważne problemy z układem pokarmowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: Jak pozbyć się bakterii E.coli znajdujących się w wodzie?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem w 100 ml wody nie powinny występować bakterie E.coli. Po pobraniu próbki wody należy wykonać jej analizę bakteriologiczną.

Badanie wody na obecność bakterii Legionella

Bakterie Legionella ze względu na swoją naturę najchętniej rozwijają się w ciepłej wodzie. Można je podawać w temperaturze od 38 do 42 stopni. Mogą być niebezpieczne dla instalacji ciepłej wody. Bardzo szybko się rozmnażają. Jednak nie są one powszechne w systemach ciepłej wody. Legionella może występować również w miejscach przepływu zimnej wody. Wzrostowi i przetrwaniu bakterii Legionella mogą sprzyjać również: kamień, rdza, osad biologiczny. Bakterie Legionella rozwijają się w miejscach o niskim przepływie wody. Bakterie Legionella mogą przenikać do organizmu przez wodę i aerozole. Są one wdychane. Nawet codzienne mycie rąk i kąpiel może spowodować zakażenie. Bakterie Legionelli mogą znajdować się w urządzeniach podgrzewających wodę, takich jak bojlery.

Bakterie Legionelli mogą prowadzić do choroby legionistów lub legionellozy. Choroba ta może naśladować zapalenie płuc. Czasami choroba może rozprzestrzeniać się na inne części ciała. Może również wpływać na inne narządy i powodować poważne komplikacje. Legionelloza, w najłagodniejszej postaci, może naśladować grypę i utrzymuje się w organizmie przez kilka dni. Przewlekła postać choroby może rozwinąć się w postaci nawracającego kaszlu. Dodatkowe informacje dostępne są w artykule: Uwaga! Bakterie Legionella w Twojej domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej

Czas potrzebny do zbadania wody na obecność bakterii Legionella to około 10. Można to zrobić poprzez filtrację membranową. Jedną z cech bakterii Legionella jest ich zdolność do świecenia w świetle ultrafioletowym. Są one odporne na dezynfekcję chlorem.

Na czym polega bakteriologiczna analiza wody?

Analiza wody może być przeprowadzona na wiele sposobów w zależności od jej pochodzenia i przeznaczenia. Istnieją jednak pewne standardy, które zawsze muszą być przestrzegane. Przyjmuje się, że każda analiza bakteriologiczna wody musi obejmować badanie na

  • Ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 32 stopni C i 22 stopni C
  • Liczba bakterii grupy coli, typu kałowego oraz Escherichia
  • Liczba Enterokoków w kale
  • Liczba Clostridium perfringens (powierzchniowych i mieszanych)
  • Pseudomonas Aeruginosa (w butelkach, w cysternach lub przy podejrzeniu, że jest to woda pitna)
  • Legionella (tylko do ciepłej wody)

Jak można zbadać bakterie w wodzie?

Całkowita liczba i rodzaje mikroorganizmów mogą być określone przez hodowlę na pożywce-agar. Proces ten jest bardzo prosty. Należy odpowiednio przygotować próbkę wody i wylać ją na dwie płytki Petriego. Przygotowane próbki umieszcza się w inkubatorach w temperaturze 36 i 22 stopni C odpowiednio na 48 i 72 godziny.

Bakterie psychrofilne

Niższe temperatury sprzyjają bakteriom psychrofilnym. Ich obecność świadczy o obecności substancji organicznych, które są w stanie rozkładać się w wodzie. Do tej grupy należą bakterie odpowiedzialne za usuwanie amonu z wody, utlenianie żelaza i manganu w wodach gruntowych oraz utlenianie substancji organicznych do dwutlenku węgla. Dlatego też są one często wymagane w technologii uzdatniania wody.

Bakterie mezofilne

Próbka 2 służy do identyfikacji bakterii mezofilnych. Może to wskazywać na obecność fekaliów w obrębie wody. Po inkubacji należy policzyć ile kolonii się utworzyło i dodać rozcieńczenie do właściwego wyniku.

Bakterie coli

Trudniejsze jest badanie wody na obecność bakterii coli. Test ten najczęściej wykonuje się metodą membranową. Test ten działa w ten sam sposób, co opisany przeze mnie wcześniej. Wymagana jest filtracja na sterylnej membranie. Stosuje się różne podłoża, dodaje się również różne substancje barwiące. Dostępne są również różne czasy inkubacji i podłoża hodowlane. Okres inkubacji wynosi od 24-72 godzin. Dlatego też mikrobiologiczna analiza wody może trwać tak długo.

Pobierz próbkę wody

Ważne jest, aby zebrać próbki wody do analizy bakteriologicznej wody . Należy je przelać do sterylnych pojemników, które zostały wysterylizowane. Pojemniki te można uzyskać od specjalnych laboratoriów badawczych lub władz sanitarnych . Analiza wody może być naruszona , jeśli bakterie są wprowadzone do wody .

Próbki wody mogą być transportowane w temperaturze pokojowej. Woda nie może być wystawiona na działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur. Najlepiej, aby próbkę wody pobierała osoba z laboratorium. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystko pójdzie gładko. W artykule znajduje się szczegółowa instrukcja: Jak pobierać próbki wody do analizy.

Jaki jest koszt mikrobiologicznej analizy wody?

Każda placówka badawcza określa koszt analizy bakteriologicznej. Wszystko zależy od wielkości miejscowości, od tego, czy próbkę pobierasz sam, czy zlecasz komuś innemu, a także od tego, jak daleko podróżujesz, aby uzyskać próbkę wody. Mikrobiologiczne badanie wody kosztuje od 350 do 450 złotych.

Gdzie mogę zamówić mikrobiologiczne badanie wody

Jest wiele miejsc, gdzie można dostarczyć próbkę wody i zaznaczyć, czy jest ona przeznaczona do analizy bakteriologicznej. Istotne jest, aby miejsce to posiadało akredytację z warunkami do wykonywania badań mikrobiologicznych. Taką placówką może być lokalny inspektorat sanitarny, lub prywatne laboratorium. Mikrobiologiczne analizy wody można zamówić również za pośrednictwem naszej strony internetowej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Woda z kranu zanieczyszczona bakteriami

Woda ze źródeł komunalnych nie powinna zawierać żadnych zanieczyszczeń biologicznych. Wodociągi muszą zapewnić, że woda spełnia normy niezbędne do tego, aby była bezpieczna do spożycia przez ludzi. Woda pochodząca z sieci miejskiej nie powinna zawierać bakterii ani przekraczać innych parametrów (takich jak żelazo czy mangan). Artykuł zawiera szczegółowe informacje: Na co skarżą się miejscy użytkownicy wody?

Wodociągi miejskie są zabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej. Chronią też przed bakteriami dostarczając chlor. Nawet stary magistrala nie powinna wpływać na jakość czy przydatność wody z kranu. Istnieją rzadkie przypadki, w których woda miejska może być zanieczyszczona. Odwrócona osmoza może być stosowana, jeśli chcesz pić wodę z kranu bez żadnego przygotowania. Membrana osmotyczna usuwa z wody wszystkie zanieczyszczenia, w tym bakterie.

Ponadto odwrócona osmoza może być świetną alternatywą dla plastikowych butelek. Ten filtr kuchenny może być używany w domu, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Odwrócona osmoza daje Ci stały dostęp do bezpiecznej, czystej i świeżej wody bez żadnych ograniczeń. Jest ona bezpieczna do picia, ale można z nią również przygotowywać gorące napoje i potrawy. Woda z odwróconej osmozy może poprawić ich smak i aromat. Więcej informacji tutaj: Popularność odwróconej osmozy wciąż rośnie

Jeśli chcesz zapobiec zanieczyszczeniu wody z kranu, odwrócona osmoza może być ustawiona z małą lampą UV dla jednego punktu poboru wody. Jest to świetne rozwiązanie dla wytrwałych. Taka lampa UV może być dodana na początku instalacji. Często znajduje się ona w propozycjach zestawów do uzdatniania wody w domu: zestawy do uzdatniania wody w domu - jak je łączyć?

Woda studzienna - Bakterie

Twoje ujęcie wody jest stale zagrożone nabyciem bakterii. Nie ma gwarancji, że problem nie pojawi się ponownie. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie zagrożenie. Może ono wystąpić z wielu powodów. Może to być spowodowane nieszczelnym lub zanieczyszczonym szambem, spływem wód burzowych, zalaniem studni, a nawet wejściem osoby prywatnej na teren w celu wykonania konserwacji. Konieczne jest uwzględnienie ryzyka, dlatego należy to robić regularnie.

Chlorowanie jest stosowane w celu zapobiegania rozwojowi bakterii w wodzie studziennej. Jest to najbardziej opłacalna i skuteczna metoda dezynfekcji chemicznej. Może być stosowany do czyszczenia całego systemu. Artykuł zawiera szczegółowe instrukcje: Jak dezynfekować wodę ze studni głębinowej i chlorować ją?

Lampy bakteriobójcze do wody wciąż zyskują na popularności. Ta opcja dezynfekcji jest coraz częściej wybierana przez właścicieli gospodarstw domowych. Promieniowanie ultrafioletowe może dać efekty nawet do 99 procent. Woda przy wejściu do budynku jest stale dezynfekowana. Zapewnia to bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę. Przed zakupem lamp bakteriobójczych dobrze jest skonsultować się ze specjalistą. Urządzenia te są oszczędne i nie wymagają stosowania środków chemicznych do regeneracji. Dowiedz się więcej o lampach UV: Jak działają lampy bakteriobójcze.

Czy warto zamówić pełną analizę wody?

Kompleksowa analiza wody jest zalecana dla każdego, kto właśnie wprowadził się do domu z wodą ze studni. O ile badanie bakteriologiczne jest ważne dla naszego bezpieczeństwa, o tyle w wodzie mogą znajdować się zanieczyszczenia chemiczne, które mogą stanowić problem, nawet jeśli jest on związany tylko ze stanem domowników. Dość często zdarza się, że w naszych własnych ujęciach wody stwierdzamy wysoki poziom żelaza, manganu i siarkowodoru. Należy to sprawdzić i skorygować. Zanieczyszczona woda może powodować straty finansowe i niedogodności każdego dnia. Najlepiej zamówić profesjonalną analizę wody. Będzie ona obejmować badania chemiczne, fizyczne, a także mikrobiologiczną analizę wody. Tutaj znajdziesz więcej informacji: Badanie wody studziennej - gdzie je wykonać? Jaki jest koszt badania wody studziennej?


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza IDEAL AP35 H Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X3 Kup teraz
Klimatyzator przenośny Senja KP26W z Wi-Fi Kup teraz

Redakcja "Życie bez smogu"

Komentarze (0)

O nas

Życie bez smogu

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami, ponieważ, nikt nie chce oddychać zanieczyszczonym powietrzem i pić brudnej wody - sprawdźcie polecane przez nas produkty i przekonajcie się sami.