25


października

Choroby powodowane przez zanieczyszczenie powietrza - czynniki ryzyka i metody kontroli


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza SHARP UA-HD60EL Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X5 Kup teraz
Klimatyzator przenośny NOXA NXP-35APO1-CA Kup teraz


Zanieczyszczenie powietrza prowadzi do zniszczenia środowiska, ale może również zaszkodzić zdrowiu ludzi. Niektóre z najczęstszych dolegliwości na świecie to choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. Zanieczyszczenie powietrza może powodować choroby układu oddechowego, ze względu na zanieczyszczenia, które ludzie wdychają, jednak może również wpływać na inne obszary ciała, jak na przykład serca ludzi. Jakie są najczęstsze choroby powodowane przez zanieczyszczenie powietrza? Jak można zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, aby uchronić ludzi przed tymi chorobami?

Najczęstsze choroby powodowane przez zanieczyszczenie powietrza

Choroby wywołane przez zanieczyszczenia powietrza zabijają i hospitalizują miliony ludzi każdego roku. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, jeden na osiem zgonów na świecie jest spowodowany stanami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza. Nowe badania wykazały silniejsze powiązania między zanieczyszczeniem powietrza zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, a rozwojem chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Do najczęstszych chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza należą: choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rak płuc i ostre infekcje dolnych dróg oddechowych u dzieci.

"Choroba niedokrwienna serca, czyli choroba wieńcowa, związana jest z odkładaniem się wapnia lub innych materiałów, takich jak tłuszcz, w obrębie tętnicy wieńcowej" - wyjaśnia Kevin Wood, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w Camfil USA. "Prowadzi to do zatorów, które uniemożliwiają krwi dotarcie do serca i innych części ciała. Najnowsze badania wskazują, że zanieczyszczenie powietrza przyspiesza blokowanie tętnic, co prowadzi do zwiększenia częstości występowania choroby niedokrwiennej serca." (1)

Zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi zostało powiązane z udarami, które występują, gdy dopływ krwi do mózgu zostaje odcięty. Udary mogą łatwo doprowadzić do uszkodzenia mózgu lub śmierci.

POChP nie jest pojedynczą chorobą, ale wieloma chorobami, które utrudniają oddychanie. Choroby te obejmują zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc, a oba schorzenia mogą być spowodowane uszkodzeniem płuc przez zanieczyszczenia powietrza.

Rak płuc jest niekontrolowanym podziałem komórek w płucach i jest związany z zanieczyszczeniami powietrza, zwłaszcza z zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym i biernym paleniem.

Infekcje dolnych dróg oddechowych często objawiają się jako zapalenie płuc, choć mogą też występować jako inne dolegliwości. Dzieci są szczególnie narażone na rozwój ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych, ponieważ ich ciała i płuca wciąż się rozwijają, a emisja sadzy i innych zanieczyszczeń uderza w nie mocniej niż w dorosłych.

Zanieczyszczenia powietrza powodujące choroby

Zanieczyszczenia powietrza, które powodują choroby obejmują to, co EPA sklasyfikowała jako "Krytyczne zanieczyszczenia powietrza". Są to zanieczyszczenia powietrza, które są najbardziej obfite w atmosferze, a co za tym idzie, powodują największe szkody dla ludzkiego zdrowia. Te zanieczyszczenia powietrza zostały wyróżnione przez EPA jako wymagające szczególnej uwagi, aby utrzymać ich poziom w dopuszczalnych granicach. Kryterialne zanieczyszczenia powietrza obejmują ołów, ozon, cząstki stałe, dwutlenek azotu, tlenek węgla i dwutlenek siarki.

Ołów był niegdyś wszechobecny w powietrzu, ale od czasu uchwalenia ustawy o czystym powietrzu poziom ołowiu w powietrzu spadł o 98%, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych.

Zanieczyszczenie cząstkami stałymi jest jednym z głównych źródeł różnych chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Cząstki stałe odnoszą się do maleńkich cząstek, zarówno płynnych, jak i stałych, które istnieją w powietrzu. Cząstki te są tak małe, że mogą przenikać zarówno do płuc, jak i do krwiobiegu i wyrządzać znaczne szkody. Cząstki stałe mogą pochodzić z różnych źródeł, ale spalanie paliw kopalnych jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi.

"Ozon jest korzystnym związkiem chemicznym, gdy znajduje się w górnych warstwach atmosfery, ponieważ chroni Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym Słońca," mówi Wood. "Kiedy ozon znajduje się na poziomie gruntu, jest toksycznym zanieczyszczeniem i jednym z kluczowych składników smogu. Ozon często powstaje w wyniku interakcji lotnych związków organicznych (VOC) ze światłem słonecznym i ciepłem." 

Dwutlenek siarki i dwutlenek azotu to bezbarwne gazy uwalniane podczas spalania paliw kopalnych lub w procesach przemysłowych. Oba związki chemiczne mogą uszkadzać płuca i drogi oddechowe, prowadząc do zaostrzenia chorób układu krążenia u osób z wcześniej istniejącymi schorzeniami. Dwutlenek azotu jest również uważany za jedną z przyczyn astmy.

"Tlenek węgla jEst bezbarwnym i bezwonnym gazem, który pochodzi z niekompletnego spalania paliw kopalnych" - mówi Wood. "Często uwalniany przez samochody i zakłady przemysłowe, tlenek węgla uniemożliwia ludziom uzyskanie tlenu, więc może dość szybko doprowadzić do dezorientacji, nudności, a nawet śmierci".

Czynniki ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza

"Czynniki ryzyka dla chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza obejmują nawyki związane ze stylem życia i położenie geograficzne. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza szkodzą ludziom" - wyjaśnia Wood. "Narażenie na zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach często wynika z używania węgla, drewna lub biomasy do gotowania posiłków. Według szacunków WHO, wiele z 4,3 miliona zgonów, które nastąpiły z powodu zanieczyszczenia powietrza w 2012 roku, było związanych z gotowaniem na brudnych paliwach." 

Poziom zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz jest gorszy w tych częściach świata, które przechodzą szybką industrializację. Kraje uprzemysławiające się często mają mniej przepisów dotyczących emisji. Masowe skupiska ludności z niezrównoważoną polityką emisji są obszarami najwyższego ryzyka.

Powstrzymanie chorób powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza

Zatrzymanie chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza oznacza wdrożenie inteligentnych strategii kontroli, takich jak ustanowienie standardów emisji i tworzenie technologii, które zmniejszą emisję.

EPA zaleca kontrolę źródeł zanieczyszczeń jako jedną z najlepszych strategii redukcji zanieczyszczeń powietrza. Kontrola źródeł polega na zatrzymaniu zanieczyszczeń u źródła poprzez takie działania, jak poprawa wydajności procesów przemysłowych i stosowanie mniej zanieczyszczających paliw.

"Kolejnym sposobem na poprawę ogólnej jakości powietrza jest zastosowanie technologii, która zmniejsza emisję" - mówi Wood. "Skrubery na kominach, filtry, elektrofiltry i kolektory mechaniczne na rurach wydechowych to sposoby ograniczania zanieczyszczenia powietrza poprzez innowacje technologiczne. Innowacje w zakresie technologii czystego powietrza można połączyć z zachętami ekonomicznymi, takimi jak handel emisjami i limity emisji. Zachęca to przedsiębiorstwa do stosowania technologii czystej energii." 

Wdrażanie strategii ograniczania emisji zazwyczaj przynosi również korzyści gospodarce, ponieważ społeczeństwo będzie musiało wydawać mniej pieniędzy na koszty opieki zdrowotnej związane z chorobami spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza.

 


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza IDEAL AP35 H Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X3 Kup teraz
Klimatyzator przenośny Senja KP26W z Wi-Fi Kup teraz

Redakcja "Życie bez smogu"

Komentarze (0)

O nas

Życie bez smogu

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami, ponieważ, nikt nie chce oddychać zanieczyszczonym powietrzem i pić brudnej wody - sprawdźcie polecane przez nas produkty i przekonajcie się sami.