10


maja

Co to jest analiza wody?


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza SHARP UA-HD60EL Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X5 Kup teraz
Klimatyzator przenośny NOXA NXP-35APO1-CA Kup teraz

Dziś chciałabym podzielić się z Wami innym spojrzeniem na analizę wody. Jest to świetny artykuł dla tych, którzy są ciekawi jak przebiega proces analizy wody. Jakie metody są wykorzystywane do analizy wody? Jak dokładnie działa analiza wody? O analizie wody pisałam już nie raz. Jeden z moich artykułów na ten temat jest bardzo praktyczny i na pewno Cię zainteresuje. Odsyłamy do artykułu: Badanie wody ze studni - co zrobić? Ile to będzie kosztować? Niestety, woda nie zawsze jest krystalicznie czysta. Woda może być mętna, zabarwiona, mieć nieprzyjemny zapach lub smak. Może zawierać szkodliwe dla zdrowia związki lub przekroczenia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia i celów użytkowych określa, jakiej jakości powinna być woda pitna w Polsce. Ciekawi Cię, jakiego rodzaju wody powinniśmy używać? Odpowiedz na pytanie zawarte w artykule. Jaka powinna być woda, którą pijemy? Dziś chciałabym opowiedzieć o analizie wody oczami osoby, która pobiera próbki i prowadzi badania. Opowiem, co dzieje się z wodą w laboratorium. Trzeba mieć świadomość, że cytowane metody będą przedstawione z dużym uproszczeniem. Tak, aby każdy zrozumiał ich specyfikę.

Czym jest analiza wody?

Na początku przypomnijmy sobie, czym jest analiza wody. W dużym skrócie możemy powiedzieć, że jest to badanie właściwości wody w celu dokładnej oceny i wykazania parametrów. Pozwala to na wykrycie nieprawidłowości i ocenę przekroczeń. Wyniki badania są porównywane z normami obowiązującymi w danym kraju i wówczas można stwierdzić, czy woda nadaje się do wykorzystania jako woda pitna lub do celów użytkowych. Analiza wody jest najskuteczniejszym sposobem na poprawę jakości wody lub dostosowanie jej do oczekiwań. (Na przykład niektóre branże w sektorze przemysłowym). Dzięki niej dowiesz się, jakie metody uzdatniania wody należy zastosować i jaką wydajność muszą mieć urządzenia uzdatniające wodę, aby osiągnąć określony rezultat.

Rodzaje analiz wody

Możemy wyróżnić dwa rodzaje analiz wody. Analiza wody została zlecona z punktu widzenia fizykochemicznego. Badanie to ocenia skład chemiczny i właściwości fizyczne wody. Do parametrów, które zostaną zbadane należą: barwa, zapach i smak, mętność pH, stężenie żelaza, manganu i amonu, utlenialność, a także twardość wody. Możemy znaleźć usługi, które pozwalają nam na wybór parametrów, które chcielibyśmy zbadać lub możemy wykonać kompleksową analizę fizykochemiczną wody. Drugim rodzajem jest analiza bakteriologiczna. Badanie to służy do określenia, czy w wodzie znajdują się mikroorganizmy. Wiadomo, że ich obecność sprawia, że woda nie nadaje się do spożycia. Tego typu analiza wody pomaga zapewnić bezpieczeństwo i pewność użytkowników wody. Takie badania są wykonywane regularnie przez zakłady wodociągowe. Dla prywatnych użytkowników powinna to być regularna czynność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Mikrobiologiczna (bakteriologiczna analiza wody).

Gdzie mogę zamówić analizę wody?

Profesjonalną analizę wody można zamówić z różnych źródeł. Lokalne wydziały sanitarne są pierwszym miejscem, które przychodzi na myśl. Można tam pobrać próbkę wody, wypełnić formularz i otrzymać wyniki obszernej analizy wody. Ta opcja jest kosztowna. Prywatne laboratorium oferujące badanie wody to kolejna opcja. Firma specjalizująca się w uzdatnianiu wody jest popularnym wyborem dla osób, które szukają rozwiązań. Ostatnia opcja ma tę zaletę, że dostajemy wyniki analizy wody, a także ich interpretację. Możemy dowiedzieć się o przekroczeniach i możliwych rozwiązaniach. Często wraz z wynikami otrzymujesz ofertę montażu systemu uzdatniania wody, który rozwiąże problem. Możesz również dokonać analizy swojej wody w naszym sklepie internetowym. Staramy się przedstawić kilka możliwości uzdatniania wody. Omawiamy aktualne warunki panujące w gospodarstwie domowym. Możesz liczyć na profesjonalne doradztwo i pomoc.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przy ocenie jakości wody?

Zanim opiszę metody, chciałbym zacząć od opisania podstaw. Wielu z Was jest już z nimi zaznajomionych. Przy ocenie wody bierze się pod uwagę pewne wskaźniki:

  • Organoleptyczny
  • Fizyczne - kolor, temperatura i odczyn, mętność lub przezroczystość, zapach, twardość i przewodność elektryczna
  • Chemiczne - chemiczne zapotrzebowanie na tlen, utlenialność
  • Biologiczne - obecność grzybów i glonów, bakterii chorobotwórczych

Ocena oparta jest na aktualnych polskich przepisach dotyczących jakości wody pitnej. Dokument ten określa, co musi spełniać woda pitna. Rozporządzenie zawiera wskaźniki, które można wykorzystać do oceny wody, m.in. barwę, zapach i mętność. Wymienia również temperaturę, twardość, żelazo, poziom utlenienia, amoniak (V) lub (III), siarczany (V) lub (III), chlorki (V) i tlen rozpuszczony (DO).

Badanie wody metodami fizykochemicznymi

Istnieje wiele sposobów określania jakości wody z wykorzystaniem fizykochemii. Niektóre metody są zastępowane przez dokładniejsze i łatwiejsze do wykonania. Wymienię te najczęściej stosowane.

Metoda fotometryczna

Do tej metody badania wykorzystuje się spektrofotometry. Urządzenie pozwala określić stężenie roztworu na podstawie koloru próbki. Na jednym urządzeniu można badać nawet 12 różnych substancji. Jak działa taki test? Do testu przygotowywana jest próbka zerowa (zwykła woda). Druga próbka będzie poddana szczegółowym badaniom. Obie próbki umieszcza się w spektrofotometrze. Urządzenie automatycznie wybiera wiązkę, która zostanie uwolniona podczas przechodzenia fal przez wodę. Podczas badania na wyświetlaczu pojawia się informacja, ile światła zostało pochłonięte. Dla każdej substancji w wodzie wyznaczane są krzywe standardowe. Wyniki testu są porównywane z danymi i ustala się, jakie stężenia substancji zostały przekroczone. Na kolor wody na początku testu nie ma wpływu próbka zerowa. Po zmierzeniu próbki zerowej przygotowywane są pozostałe próbki wody. Aby uniknąć błędów, powszechnie stosuje się trzy próbki wody do badań. Każda próbka jest badana na spektrofotometrze po dodaniu innego odczynnika. Jeśli wyniki jednej próbki różnią się od pozostałych, to znak, że pomiar się nie udał. Analizę należy rozpocząć od nowa. Jeśli wyniki wszystkich próbek są podobne, wówczas oblicza się wartość średnią. Jest to wynik końcowy. W niektórych przypadkach próbki wody muszą być odpowiednio zabezpieczone i przygotowane. Zakwaszenie może być stosowane do konserwacji próbek przez długi czas, nie powodując żadnych szkód. Temperatura wody musi być monitorowana przez wszystkich pracowników laboratoriów badających wodę.

Metoda kolorymetryczna

W tej metodzie dokonuje się pomiaru do momentu zmiany koloru próbki lub osiągnięcia przełomu. Jak wygląda test? Do badania należy przygotować próbkę o określonej objętości. Woda pobierana jest zazwyczaj w fiolkach o pojemności 100 ml. Do próbki wstrzykuje się roztwór zwany "titrantem". Każdy z titrantów odpowiada za wykrycie konkretnej substancji i jej dokładnego stężenia. Uproszczonym przykładem badania tą metodą są kroplowe zestawy do badania twardości wody do użytku osobistego. W tym przypadku również celem jest zmiana barwy wody na zupełnie nowy kolor i na tej podstawie oblicza się rzeczywisty stopień twardości wody. W laboratorium natomiast mamy do czynienia z bardziej precyzyjnymi i skomplikowanymi pomiarami. Profesjonalne badanie wody odbywa się poprzez przeliczenie mililitrów dodanego titranta na stężenie.

Inne metody pomiaru.

Do badania różnych parametrów wymagane są różne metody, takie jak:

  • Przewodność w wodzie bada się za pomocą różnicy potencjałów
  • Wartość pH wody była najczęściej badana za pomocą techniki miareczkowania. Obecnie ten rodzaj analizy zastępuje się testem elektrolizy.
  • Barwa wody- określa się ją przez porównanie klarownej próbki do skali lub wzorców, albo metodą fotometryczną. Umowną jednostką intensywności barwy jest mg Pt/l
  • Mętność wody- określa się najczęściej przez porównanie próbki do skali lub metodą fotometryczną. Konwencjonalna jednostka mętności, mg SiO2/l, jest używana do pomiaru mętności.

Badanie mikrobiologiczne wody

Badania mikrobiologiczne wymagają specjalnych warunków i są bardziej skomplikowane, dlatego nie mogą być przeprowadzane przez każdy zakład. Z punktu widzenia konsumenta ważne jest zachowanie pełnej higieny podczas pobierania próbki wody. Butelka jest szczelnie zamknięta, aby do środka nie dostały się mikroorganizmy. Ich obecność może spowodować zafałszowanie wyników badań. Aby zachować najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa podczas badania wody pod kątem mikrobiologicznym , należy koniecznie używać specjalnie do tego przeznaczonej butelki. Są one dostępne np. w sanepidzie. Najpopularniejszą metodą badania bakteriologicznego jest zastosowanie odpowiednich odczynników do próbki wody, umieszczonej zwykle w płytce Petriego. Odczynniki te dodaje się do wody. Tak przygotowane preparaty przechowuje się przez pewien czas w odpowiednich warunkach. Po namnożeniu się kolonii bakterii próbki bada się za pomocą mikroskopu, aby stwierdzić, jakie mikroorganizmy żyją w wodzie. https://www.youtube.com/watch?v=b212Naum2W0

Czy mogę analizować własną wodę?

Możesz kupić specjalne zestawy kolorymetryczne do testowania własnej wody. Zestawy te nie zapewniają tak dokładnych wyników jak test laboratoryjny, ale są wystarczająco dobre do użytku domowego. Przykładem mogą być zestawy do kroplowego badania twardości wody oraz zestawy do paskowego badania twardości wody. Domowe testery mogą zmierzyć prawie każdy parametr, ale nie są opłacalne ze względu na wysoką cenę odczynników. Ogólnie zaleca się, aby w przypadku korzystania z własnej wody, przeprowadzić profesjonalną i dokładną analizę wody w laboratorium. Jest to jedyny sposób na uzyskanie dokładnych wyników. Na podstawie tych wyników (w razie potrzeby) można dobrać odpowiednie urządzenie filtrujące. https://www.youtube.com/watch?v=ANxRtwL4OCQ

Dlaczego trzeba przygotować całą butelkę wody?

Analiza wody jest wykonywana przy użyciu niewielkich ilości wody do każdego badania. Jednak osoby zlecające analizę wody muszą przygotować swoją próbkę w butelce 1,5 litra. Dlaczego aż tyle wody? Z akapitu o metodzie fotometrycznej wiemy, że czasem badanie trzeba powtórzyć. Dlatego najlepiej jest mieć zapas wody. Profesjonalna analiza wody opiera się na wielu metodach i każda z nich wymaga próbki wody. W niektórych laboratoriach, takich jak Klarsan, woda używana do badań jest również badana w celu regulacji złoża filtracyjnego. Jeśli wyniki są niekorzystne, dołączana jest do nich wycena i propozycje rozwiązania problemów. Dodatkowe testy przeprowadzane są na złożu filtracyjnym w celu optymalnego dopasowania metod uzdatniania wody. Woda jest uzdatniana różnymi mieszankami i obserwowane są wyniki.

Co warto wiedzieć przed zleceniem badania wody?

Ta analiza wody jest pierwszym krokiem do określenia, czy woda może być nawet używana jako woda pitna. W większości przypadków próbka jest pobierana samodzielnie do badania fizykochemicznego. W przypadku badania bakteriologicznego ważna jest precyzja. Niektóre laboratoria wysyłają do tego celu swoich pracowników. W niektórych przypadkach zlecenie badania wody jest bezpośrednią koniecznością. Zanim budynek zostanie przyjęty do użytkowania (Jakie badania wody będą wymagane do odbioru budynku?) Jak pobrać próbkę wody do badania? O czym należy pamiętać? Jak się przygotować? Wszystkie te kwestie znajdziesz w artykule Jak pobrać próbkę wody do analizy?

Ważne jest, aby badać wodę, którą pijesz.

Powtórzę to jeszcze raz - analiza własnego ujęcia wody ma najwyższy priorytet! Co do tego nie powinno być żadnych wątpliwości. Jest to woda, która nie została poddana żadnej zewnętrznej kontroli. Nie wiadomo, co w tej wodzie się znajduje. Trudno jest określić, czy jest ona bezpieczna do picia. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to najczystsza woda. Może jednak zawierać szkodliwe mikroorganizmy, takie jak E.coli (Jak usunąć bakterie E.coli z wody? Dlaczego krystalicznie czysta woda staje się brązowa?). Woda z własnego ujęcia również może zostać w każdej chwili zanieczyszczona. Powodów jest wiele, od wycieku z szamba, przez nieszczelność studni, po sezonowe powodzie i roztopy. Badanie wody ma na celu ochronę użytkowników wody przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

Czy badanie wody wodociągowej jest konieczne?

Lokalne placówki regularnie badają wodę. Konsumenci są regularnie informowani o parametrach wody kranowej. Takie informacje można znaleźć na stronach internetowych i w innych miejscach. Zakłady nie odpowiadają jednak za stan sieci wodociągowej w obrębie obsługiwanych przez nie budynków, który może być różny. Jeśli chcemy poznać dokładne parametry wody, która płynie z naszego kranu, warto zamówić badanie wody. Nie jest ono jednak konieczne.

Wybór urządzeń do uzdatniania wody

Analiza wody jest również pomocna w doborze odpowiedniej metody uzdatniania wody. Dzięki niej można określić, które urządzenie będzie najbardziej skuteczne. Przykładowo, przy wyborze odżelaziacza wody należy wziąć pod uwagę nie tylko stężenie żelaza, ale również zawartość jonów amonowych, kolor, pH oraz mangan. Jak wspomniałem w artykule: Dobór i wdrożenie technologii uzdatniania wody pozostaw ekspertowi, wyniki analizy wody warto skonsultować z ekspertem.

Analiza wody to klucz do sukcesu!

Analiza wody pomoże Ci określić jej skład i wyeliminować wszelkie problemy. Wiesz, jak to wygląda od strony laboratoryjnej. Badania te powinieneś zamówić w inspekcji sanitarnej, specjalistycznym laboratorium o podobnym profilu lub w firmie zajmującej się uzdatnianiem wody, która świadczy usługi w tym zakresie. Więcej informacji na temat analizy wody znajdziesz tutaj: Analiza wody - informacje praktyczne.


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza IDEAL AP35 H Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X3 Kup teraz
Klimatyzator przenośny Senja KP26W z Wi-Fi Kup teraz

Redakcja "Życie bez smogu"

Komentarze (0)

O nas

Życie bez smogu

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami, ponieważ, nikt nie chce oddychać zanieczyszczonym powietrzem i pić brudnej wody - sprawdźcie polecane przez nas produkty i przekonajcie się sami.