28


grudnia

Jak chronić się przed smogiem?


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza SHARP UA-HD60EL Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X5 Kup teraz
Klimatyzator przenośny NOXA NXP-35APO1-CA Kup teraz

Z całego świata docierają do nas alarmujące doniesienia o gwałtownie pogarszającej się jakości powietrza. Wiele polskich miast zagrożonych jest smogiem, który stanowi zagrożenie dla zdrowia. Kraj ten jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw w Unii Europejskiej. Tych statystyk nie można ignorować. Ważne jest, aby mieć świadomość i nauczyć się, jak chronić się przed czyhającymi zagrożeniami.

Czym jest smog?

Warto przyjrzeć się, czym tak naprawdę jest to zjawisko atmosferyczne, przed którym ostrzegają nas media. Smog powstaje, gdy powietrze jest zanieczyszczone spalinami lub dymem. Często jest to spowodowane działalnością domowych kotłów, w których spalane jest paliwo niskiej jakości, a często także śmieci. Jest to bardzo nienaturalne zjawisko, które jest niezwykle toksyczne dla środowiska. Jego częstotliwość wzrasta wraz z występowaniem niekorzystnego ukształtowania terenu, np. niecek. Występuje również na terenach gęsto zabudowanych.

Z zanieczyszczeniem powietrza mamy do czynienia, gdy do atmosfery uwalniane są duże ilości szkodliwych związków chemicznych. Pogoda na dużych wysokościach utrzymuje pyły i spaliny blisko ziemi. Pył nie może rozprzestrzeniać się w powietrzu z powodu braku wiatru. Warstwa zanieczyszczeń jest przykryta warstwą inwersyjną. Ta warstwa inwersyjna hamuje ruch pyłów i powstrzymuje je przed przemieszczaniem się w kierunku pionowym. Smog może mieć bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza i może mieć również niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi.

Zanieczyszczenie powietrza: Przyczyny

Istnieją dwa rodzaje źródeł zanieczyszczenia powietrza: naturalne i antropogeniczne. Są one powodowane przez działalność człowieka. Można wyróżnić konkretne sektory gospodarki, które mają szczególny wpływ na zły stan powietrza. Są to:

 • Przemysł - głównymi trucicielami powietrza są: przemysł ciężki, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy. Najbardziej niebezpiecznym zanieczyszczeniem powietrza jest niewątpliwie przemysł ciężki. Wielkie zakłady przemysłowe emitują do atmosfery duże ilości metali ciężkich i innych zanieczyszczeń pochodzących z hut, koksowni, elektrowni oraz dużych zakładów przemysłowych, które stosują stare metody produkcji. Najbardziej zanieczyszczonymi i narażonymi na smog regionami w Polsce są te, w których występuje przemysł ciężki.
 • Sektor transportowy - Zanieczyszczenia powodowane przez sektor transportowy pochodzą z transportu lądowego, powietrznego i wodnego. Pojazdy z silnikami spalinowymi, zwłaszcza diesla, przyczyniają się do znacznej ilości zanieczyszczeń, które dostają się do naszych dróg oddechowych. Ponieważ nie ma ograniczeń co do wieku samochodów, które mogą poruszać się po polskich drogach, po naszych miastach jeździ wiele starych samochodów.
 • Sektor komunalno-bytowy - w tym sektorze występują szczególne zagrożenia dla środowiska: gospodarstwa rolne, oczyszczalnia ścieków, wysypiska śmieci, zakłady asymilacyjne, a także piece, które służą do ogrzewania zmarłych. Co gorsza, niektórzy ludzie nadal uważają takie praktyki za ekologiczne, mimo wyraźnych ostrzeżeń o ich szkodliwości.

Składniki smogu:

 • Emisja niskich cząstek stałych 52%
 • Przemysł 17%
 • Transport drogowy 10%
 • Przemysł energetyczny 9%
 • Rolnictwo 4%
 • Inne źródła 8%

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Oto główne źródła zanieczyszczeń w Polsce:

 • Ogrzewanie domów za pomocą pieców, które mogą być opalane drewnem, węglem i śmieciami, jest możliwe. Badania wykazały, że polskie gospodarstwa domowe wytwarzają ponad połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego. Wynika to z dużej liczby gospodarstw domowych, które wykorzystują do ogrzewania produkty spalania niskiej jakości (pył, muł, a czasem śmieci i odpady). Większość polskich kotłów (70%) ma skrajnie niekorzystne parametry emisyjne. W Polsce nie ma obecnie norm dotyczących jakości węgla ani atestów urządzeń grzewczych.
 • Transport samochodowy jest nadal najpopularniejszym środkiem transportu w Polsce. Korzysta z niego zdecydowana większość polskich gospodarstw domowych. Na polskich drogach nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnego wieku samochodów, a ruch tranzytowy jest bardzo duży. Powoduje to, że do naszego powietrza dostają się ogromne ilości zanieczyszczeń.
 • Praktyki te spowodowały, że sześć polskich miast znalazło się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Według Europejskiej Agencji Środowiska, najbardziej dotknięte są Katowice i Sosnowiec. W bardzo złym stanie są również Rybnik i Żywiec. Liczba miast, w których poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza dopuszczalne normy, rośnie z każdym dniem.

 


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza IDEAL AP35 H Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X3 Kup teraz
Klimatyzator przenośny Senja KP26W z Wi-Fi Kup teraz

Redakcja "Życie bez smogu"

Komentarze (0)

O nas

Życie bez smogu

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami, ponieważ, nikt nie chce oddychać zanieczyszczonym powietrzem i pić brudnej wody - sprawdźcie polecane przez nas produkty i przekonajcie się sami.