15


listopada

Uzdatnianie wody dla przemysłu energetycznego


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza SHARP UA-HD60EL Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X5 Kup teraz
Klimatyzator przenośny NOXA NXP-35APO1-CA Kup teraz

Powszechny dostęp do energii jest ważnym filarem postępu gospodarczego we wszystkich społeczeństwach. Woda jest podstawą rozwoju infrastruktury energetycznej. Woda jest zaangażowana we wszystkie fazy cyklu życia zasobów: od wydobycia i oczyszczania surowców po ich przetwarzanie, chłodzenie w elektrowniach cieplnych lub jądrowych, a na koniec staje się paliwem dla elektrowni wodnych. Woda jest podstawowym medium i czynnikiem chłodzącym w cyklu produkcji energii elektrycznej, więc jest wykorzystywana w dużych ilościach. Dowiedz się, czym jest uzdatnianie wody w przemyśle energetycznym.

Woda w przemyśle energetycznym - wymagania

Woda jest potrzebna w zakładach energetycznych do chłodzenia (skraplacze), smarowania (wodór, olej, łożyska urządzeń) oraz do kompensacji strat w obwodach ciepłowniczych i kotłach. Większość wody wykorzystywana jest do chłodzenia, przy czym najważniejsza jest woda chłodząca. Nie powinna ona zawierać żadnych zanieczyszczeń mechanicznych, które mogłyby osadzać się w rurach skraplaczy lub chłodnic. Niepożądana może być również obecność substancji żrących, nadmiernych ilości kwaśnych węglanów, które wytrącają się w postaci kamienia kotłowego, a także substancji organicznych lub mikroorganizmów. Norma PN-85/C-04601 (Woda do celów energetycznych) odnosi się do jakości wody wykorzystywanej w energetyce. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów cieplnych).

Woda uzupełniająca obieg parowo-wodny podlega najwyższym standardom, a wymagania te rosną wraz ze wzrostem parametrów kotła. Woda kotłowa musi być wolna od substancji powodujących osadzanie się kamienia, korozję oraz substancji o właściwościach pieniących. Prawo stale się zmienia, zaostrzając restrykcje i przesuwając wymagania w kierunku zerowego zrzutu cieczy. W praktyce oznacza to, że branża uzdatniania wody musi być bardziej innowacyjna. W świecie, w którym zużycie energii elektrycznej rośnie z każdym rokiem, odpowiedzią na to zapotrzebowanie są bardziej zaawansowane technologie. Pozwalają one na skuteczne metody filtracji wody i recyklingu.

W kontekście narastającego kryzysu klimatycznego nie ma wątpliwości, że technologie wytwarzania energii powinny zmierzać w kierunku minimalizacji zużycia wody. Wprowadzając zmiany w globalnej polityce energetycznej, liderzy rządów muszą wziąć pod uwagę obecny stan wody, zwłaszcza w świetle zachodzących zmian i rosnących ograniczeń emisji szkodliwych gazów. Jest to łatwy problem dla krajów, które mają łatwy dostęp do dużych ilości zasobów wodnych. Jest to bardziej złożony problem dla krajów o ograniczonych zasobach wodnych. Kolejnym istotnym problemem są przedłużające się letnie upały. Z jednej strony prowadzi to do zwiększonego wykorzystania wentylacji w budynkach, a z drugiej wpływa na poziom wody w sztucznych zbiornikach lub ciekach rzecznych. Jako rozwiązanie stosuje się zatem zamknięte obiegi wody. Może to mieć negatywny wpływ na wydajność procesów, a także koszty produkcji energii. W tym miejscu zachęcam do zapoznania się z poniższym tekstem: Recykling wód procesowych w przemyśle.

Jakie metody uzdatniania wody stosuje się w sektorze energetycznym?

Metody uzdatniania wody w energetyce zależą od jej przeznaczenia. Obejmują one m.in. eliminację zanieczyszczeń mechanicznych i biochemicznych, redukcję osadów mineralnych oraz minimalizację zjawisk korozyjnych. Uzdatnianie wody chłodzącej obejmuje usuwanie wszystkich zanieczyszczeń stałych, takich jak kamień i biofilm. Filtracja jest bardziej złożona w przypadku wody obiegowej, ponieważ należy również przeprowadzić demineralizację. Rezultatem podjętych działań powinna być bezawaryjna, ekonomiczna praca instalacji, a także dłuższa żywotność i wydajność sprzętu i technologii.

Poniżej przedstawiono typowe procesy stosowane w przemyśle energetycznym do uzdatniania wody:

  • Filtracja mechaniczna (eliminacja zanieczyszczeń stałych)
  • Zmiękczanie wody (usuwanie i ochrona rur, wymienników i przewodów przed tworzeniem się kamienia)
  • Zmniejszenie stężenia manganu i żelaza (ochrona powierzchni wymienników ciepła, ochrona rur).
  • Dozowanie inhibitorów korozji i biocydów (ochrona przed rdzą, poprawa pH).
  • Odwrócona osmoza to proces, który wytwarza zdemineralizowaną wodę kotłową.
  • Dezynfekcja wody przy użyciu dwutlenku chloru (eliminacja zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w tym bakterii Legionella).

Dobór systemów i urządzeń w przemyśle energetycznym do uzdatniania wody

Filtracja wody w przemyśle energetycznym jest złożonym procesem, który wymaga zastosowania kilku technologii. Przed wdrożeniem określonych środków należy przeprowadzić przegląd konkretnych procesów i wymagań zakładu. Analiza wody powinna być również przeprowadzona przez akredytowane laboratorium. Możesz przeczytać o analizie wody lub obejrzeć film, w którym ekspert polskiej marki Ecoperla wyjaśnia, dlaczego ten krok jest ważny.

Przemysłowe filtry mechaniczne do eliminacji zanieczyszczeń stałych

Mechaniczne filtrowanie zanieczyszczeń jest pierwszym etapem uzdatniania wody i ma na celu usunięcie z wody cząstek większych niż 1 um. Ostateczny wynik tego procesu zależy od rodzaju zanieczyszczeń w wodzie, granulacji materiału filtracyjnego, natężenia przepływu i wielkości złoża. Filtry mechaniczne Narur chronią cały system uzdatniania wody przed uszkodzeniem, w tym instalację i sprzęt. Ponieważ poruszony przeze mnie temat jest tak szeroki, zainteresowanych odsyłam do artykułu: Przemysłowe filtry do wody - przegląd rozwiązań.

Przemysłowe zmiękczacze wody zostały zaprojektowane w celu wyeliminowania jonów, które powodują wysoki poziom twardości.

Osady mineralne zmniejszają przekrój rur, zwiększają opór przepływu i pogarszają właściwości wymienników ciepła i zaworów. W przemyśle energetycznym przemysłowe zmiękczacze wody o wysokim przepływie i wydajności są wykorzystywane do poprawy jakości wody. Zmiękczanie wody odbywa się za pomocą kationitów sodowych lub wodorowych, które są silnie lub słabo kwaśne. Kationit działa poprzez zastąpienie jonów wapnia i magnezu w wodzie sodem. Instalacja zmiękczaczy wody eliminuje ryzyko gromadzenia się osadów mineralnych w rurach i wymiennikach ciepła. Przeczytaj artykuł Przemysłowe zmiękczacze wody: Jakich urządzeń używać? Dowiesz się z niego o wielu praktycznych rozwiązaniach, które są obecnie dostępne na rynku. Zachęcam również do obejrzenia filmu, który wyjaśnia działanie typowego zmiękczacza.

W niektórych przypadkach stosuje się metody chemiczne, na przykład dekarbonizację, która usuwa twardość węglanową, z wytrącaniem wapna i fosforanów (skuteczne, ale drogie). Rezultatem jest mulisty roztwór, który należy usunąć za pomocą deemulgatora.

Dostępne są przemysłowe odżelaziacze (znane również jako odmanganiacze). Redukcja poziomu żelaza i manganu

Usuwanie nadmiaru manganu i żelaza jest istotną częścią systemu uzdatniania wody w sektorze energetycznym. Oba pierwiastki w wodzie mogą powodować szereg uszkodzeń technicznych. Żelazo ma tendencję do wytrącania się w postaci nierozpuszczalnych osadów, które zmniejszają prześwit rur i powodują spadek wydajności. Pierwiastki te mogą również powodować rozwój bakterii, w tym niebezpiecznej mikroflory żelazowej. Może to prowadzić do skażenia mikrobiologicznego w całym systemie energetycznym. Aby zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom, instaluje się przemysłowe odmanganiacze i odżelaziacze wody.

Przemysłowa odwrócona osmoza lub demineralizacja wody

Odwrócona osmoza służy do demineralizacji wody, która jest przeznaczona do kotłowni. Przemysłowy system odwróconej osmozy o dużej wydajności może wytwarzać wodę o bardzo niskim zasoleniu. Ważne jest, aby pamiętać, że woda wpływająca do jednostki odwróconej osmozy powinna mieć SDI poniżej 5, a także nie zawierać żelaza, manganu ani chloru. Membrany stosowane w przemysłowych systemach odwróconej osmozy to zazwyczaj 8-calowe membrany typu spiralnego. Dowiedz się, gdzie desilveryzacja wody przemysłowej jest odpowiednia i jak działa odwrócona osmoza.

Uzdatnianie i dezynfekcja wody

Korozja i osady, które mogą gromadzić się na kotłach i turbinach, które są wykorzystywane do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, są niezwykle wrażliwe. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności i trwałości systemów energetycznych poprzez wyeliminowanie przyczyn tych zjawisk w wodzie.

Optymalizacja wody dla przemysłu energetycznego obejmuje zatem jej uzdatnianie, tj. Korygowanie jej właściwości fizykochemicznych za pomocą specjalistycznych preparatów chemicznych. To skuteczny sposób na walkę z rdzą (inhibitory korozji) i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, a także metoda na uzyskanie optymalnego pH wody. Ważne jest, aby pamiętać, że celem inhibitorów nie jest czyszczenie systemu, ale zapobieganie korozji. Inhibitory mogą być dodawane do wody zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, ale zawsze zgodnie z zalecaną przez producenta dawką. Ważne jest przestrzeganie zasady, że inhibitor powinien być zawsze obecny w instalacji. Oznacza to konieczność regularnej wymiany preparatu. Jeśli ten temat Cię interesuje, możesz przeczytać więcej w następujących artykułach: Co to jest dodawanie chemikaliów do wody i jak to działa? oraz Biocydy do dezynfekcji wody.

W przemyśle energetycznym generatory dwutlenku chloru są wykorzystywane do dezynfekcji wody i ochrony przed skażeniem mikrobiologicznym, tworzeniem się biofilmu, a nawet usuwaniem bakterii Legionella. (Przeczytaj: Bakterie Legionella w uzdatnianiu wody w wieżach chłodniczych). Profesjonalny system generowania i dozowania dwutlenku chloru umożliwia automatyczną kontrolę dezynfekcji wody poprzez bezpośrednie dozowanie roztworu do systemu lub użycie zbiornika z jedną, trzema lub więcej pompami.

Energetyka - profesjonalne uzdatnianie wody

Systemy uzdatniania wody dla przemysłu energetycznego dobierane są indywidualnie, w zależności od potrzeb i wymagań specyficznych dla każdego procesu. Aby osiągnąć najlepszą jakość wody, należy stosować kilka metod filtracji jednocześnie. Skontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się więcej o najlepszych rozwiązaniach dla Twojego zakładu.


Popraw jakość powietrza w swoim domu. Sprawdź ofertę OxyShop.pl:

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza IDEAL AP35 H Kup teraz
Oczyszczacz powietrza Airdog X3 Kup teraz
Klimatyzator przenośny Senja KP26W z Wi-Fi Kup teraz

Redakcja "Życie bez smogu"

Podobne

Komentarze (0)

O nas

Życie bez smogu

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami, ponieważ, nikt nie chce oddychać zanieczyszczonym powietrzem i pić brudnej wody - sprawdźcie polecane przez nas produkty i przekonajcie się sami.