30


listopada

Rodzaje smogu występującego w mieście

Polska jest najbardziej zanieczyszczonym krajem w Europie. Znajdujemy się w czołówce tabel pod względem niebezpiecznego stężenia smogu, gdzie główną rolę odgrywa głównie niska emisja i przemysł. Od kilku lat widoczne są pierwsze...